SECRET HAIR 4 U

REGULAMIN

 1. Firma SECRET HAIR 4 U prowadzi sprzedaż internetową towarów i usług.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między : KLIENTEM a firmą SECRET HAIR 4 U Wrocław ul. Komuny paryskiej 56/u2 50-452 Wrocław  NIP: 8982066618 REGON: 022288596.
 3. Klient składa zamówienie w oparciu o przesłany formularz zamówieniowy firmy SECRET HAIR 4 U, który stanowi specyfikację zamówienia lub podczas osobistej konsultacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający wpłynięcia zamówienia wraz z kosztorysem usługi lub ceną produktu.
 4. Wycena usługi podawana jest po dokładnym ustaleniu poszczególnych parametrów zamówienia z klientem. Umowa ma charakter wiążący w momencie ostatecznego złożenia zamówienia przez klienta i uiszczenia  zaliczki za usługę.
 5. Wpłatę należności za zamówiony produkt klient uiszcza na konto firmy Secret Hair 4 U poprzez wpłatę całości ustalonej należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia lub wpłatę zaliczki w wysokości połowy należności. Pozostała część należności płatna w momencie odbioru przesyłki lub przelewem bankowym poprzedzającym wysłanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna od 1-3 dni po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na konto firmy SECRET HAIR 4 U.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 8-12 tygodni (tryb standardowy) lub 4-8 tygodni ( za dodatkowa opłatą 600 zł) (tryb przyspieszony).

REKLAMACJE, GWARANCJA  I ZWROTY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Zwrot towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia z następuje staraniem i na koszt Klienta. Dotyczy to tylko gotowych towarów dostępnych na stanie w magazynie, nie wykonywanych na indywidualne zamówienie.
 2. Firma Secret Hair 4 U gwarantuje klientowi zwrot ceny za towar w ciągu 7 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów konsument nie ma prawa odstąpić od umowy sprzedaży produktów przygotowanych na jego indywidualne zamówienie.
 3. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym rachunkiem.
 4. Zwracany towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania.
 5. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak towaru należy spisać protokół reklamacyjny.
 6. Klientom przysługuje prawo reklamacji. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. W przypadku, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sprzedający zobowiązany jest do rozliczenia z Konsumentem w przeciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwrotu produktu wraz z dokumentem sprzedaży i formularzem zwrotu.
 7. Nasze produkty objęte są 6-miesięczna gwarancją. Gwarancji nie podlega zniszczenie włosów spowodowane przez niewłaściwą pielęgnację lub farbowanie.

POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 2. Złożenie zamówienia w firmie SECRET HAIR 4 U oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.